Default Header Image

Proiecte Laboratorul de endocrinologie

Nr. d/o.

Titlul proiectului

Tipul tipul proiectului

Finanţator

Tipul cercetării

Perioada de realizare

1

Patologiile endocrine de geneză autoimună.

Instituţional

AŞM

aplicativ

2010-2010

2

Patologiile endocrine de geneză autoimună.

Instituţional 10.817.09.21A

AŞM

aplicativ

2011-2014

3

Obezitatea – aspecte clinico-metabolice, de profilaxie şi tratament în condiţiile Republicii Moldova

Instituţional

15.817.04.41A

AŞM

 aplicativ  2015-2018

 

Participarea în programe și proiecte internaţionale :

1.    Colaboratorii laboratorului de endocrinologie sunt implicați în realizarea proiectului AUF (România, Bulgaria, Moldova) SAIN, ”Etat de santé de la population des pays de la Région en rapport avec les caractéristiques nutritionnelles”, 2018, coordonator UMF Iași.
2.    În comun cu UMF Iași, a fost înaintată propunerea de proiect interdisciplinar și transfrontalier ”Rețea transfrontalieră pentru cercetare și mamagement al serviciilor medicale în domeniul Obezității și Diabetului”, 2018 coordonator UMF Iași.
3.    Proiect de cercetare doctorală ”Evaluarea profilului metabolic la copilul cu obezitate”, în cadrul programului de burse ”Eugen Ionescu”, AUF, finanțat de Guvernul României. Perioada de desfășurare 4 aprilie – 29 iunie 2017. UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.