Default Header Image

Rezultate obținute Laboratorul de endocrinologie

Rezumatul rezultatelor obținute în proiectul de cercetare

”Obezitatea – aspecte clinico-metabolice, de profilaxie şi tratament în condiţiile Republicii Moldova”

 

 

LISTA 
lucrărilor publicate în cadrul proiectului de cercetare


–    monografii naţionale

 • VUDU, L. Hipotiroidia primară (Aspecte clinico-patogenice, diagnostice și terapeutice). Chișinău: Tipografia ”Balacron”, 2017. 192 p. ISBN 978-9975-3170-1-6.

–    lucrări didactice naţionale (protocol clinic național)

 • ANESTIADI, Z., VUDU, L., ZOTA, L., ALEXA, Z., HAREA, D., VÂRTOSU, A., CEBOTARI, I. CASIANCIUC, A.  Diabetul zaharat necomplicat: protocol clinic național, nr. 620. Chișinău, 2017. 101 p.

–    capitole în culegeri internaţionale

 • VUDU, L.; PITERSCHI, C. Alimentation equilibree dans le diabete. In: ”GUIDE DE BONNES PRATIQUES: Nutrition adéquate, la sécurité alimentaire et le changement de comportement alimentaire.” . Resp. ed. C. CROITORU, E. CIOBANU, pp. 99-103 (în tipar)

–    articole din reviste cu factor de impact:

 • articole din reviste cu factor de impact (1,0-2,9) CHIRITA-EMANDI, A.; MUNTEANU, D.; ANDREESCU, N.; TUTAC, P.; PAUL, C.; PUIU VELEA, I.;  PUSZTAI, A. M.; HLISTUN, V.; BOICIUC, C.; SACARA, V.;  VUDU, L.;  USURELU, N.; PUIU, Maria. No clinical utility of common polymorphisms in IGF1, IRS1, GCKR, PPARG, GCK1 and KCTD1 genes previously associated with insulin resistance in overweight children from Romania and Moldova. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2018, pp. 33-41, ISSN 2191-0251 (IF: 1,086) DOI: https://doi.org/10.1515/jpem-2018-0288

–    articole din reviste naţionale:

 • categoria B
 1. ALEXA, Z., CEBOTARI, I., ANESTIADI, Z., HAREA, D., ANESTIADI, V. Patologia tiroidiana indusa de tratamentul cu interferon. Revista sănătate publică, economie şi management în medicină. 2015, 4(61), 52-55. ISSN 1729-8687.
 2. ALEXA, Z., CASIEANCIUC, A., HAREA, D. Evoluţia naturală a diabetului gestaţional. Buletin de perinatologie. 2015, 2 (66), 70-74. ISSN 1810-5289.
 3. MUNTEANU, D.; UȘURELU, N.; BLANIȚĂ, D.; VUDU, L. Disfuncția tiroidiană asociată cu obezitatea primară la copii. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 2017, nr.3 (73), 150-152, ISSN 1729-8687.
 4. PITERSCHI, C., VUDU, L., VUDU, S. Importanţa aprecierii markerilor autoimuni suprarenalieni în unele endocrinopatii autoimune. Buletinul academiei de ştiinţe a moldovei ştiinţe medicale. 2015, 1(46), 159-162. ISSN 1857-0011.
 5. PITERSCHI, C.; VUDU, S.; VUDU, L. Obezitatea şi metabolismul osos. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr.2 (54), 116-120. ISSN 1857-0011.
 6. PITERSCHI, C.; VUDU, S.; ZOTA, L.; VUDU, L. Pacientul cu obezitate în practica medicului de familie. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2018, nr.1-2 (75-76)/2018, 53-57. ISSN: 1729-8687
 7. STEPCO, E., VUDU, V. Conduita stomatologică – terapeutică la copii cu patologii endocrine. Medicina stomatologică. 20015, 1 (34), 40-42. ISSN 1857-1328
 8. VUDU, L. Dereglările funcţiilor superioare ale creierului la pacienţii cu hipotirioidie primară. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr.3 (55), 111-115. ISSN 1857-0011.
 9. VUDU, L.; ZOTA, L.; VUDU, S.; PITERSCHI, C. Hipotiroidia în practica medicului de familie: actualităţi în diagnostic şi tratament. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2018, nr.1-2 (75-76)/2018, 57-62. ISSN: 1729-8687
 10. VUDU, S., MARDARI, T., VUDU, L., PITERSCHI, C. Diabetul gestațional – factori de risc, screening și diagnostic. Buletinul academiei de ştiinţe a moldovei ştiinţe medicale. 2015, 1(46), 40-44. ISSN 1857-0011.
 11. VUDU, S.; PITERSCHI, C.; VUDU, L.; ANESTIADI, Z. Obezitatea şi obiceiurile alimentare la femeile din sudul Republicii Moldova. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. 2017, nr.3 (55), 105-108. ISSN 1857-0011.
 • categoria C
 1. BLĂNIȚĂ, D.; HLISTUN, V.; MUNTEANU, V.; KRASKOWSKI, E.; BOER, R.; HALABUDENCO, E.; STRATILA, M.; BARBOVA, N.; UȘURELU, N. Hipotiroidismul congenital și rolul screeningului neonatal în diagnosticul precoce în Republica Moldova. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, 1(58), 130-135. ISSN 1857-0011.
 2. MUNTEANU, D.; STAMATI, A.; PALII, I.; REVENCO, N.; UȘURELU, N.; VUDU, L. Complicatiile obezității la copii si adolescenti. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2018, 1(58), 26-29. ISSN 1857-0011.
 3. VUDU L. Hipotiroidismul în practica medicului oncolog. INFO-MED, 2016, vol. 28 (1), p. 105-108. ISSN 1810-3936
 4. VUDU, S.; PITERSCHI, C.; VUDU, L. Obezitatea – factor de risc pentru carcinogeneză. INFO-MED, Oncologie generală. 2017 nr.2 (30), 13-19. ISSN 1810-3936.

–    articole în culegeri internaţionale

 • ВУДУ, Л. Сердечно-сосудистые нарушения при первичном гипотиреозе. In: Материалы XIII Международного симпозиума. Фундаментальные и прикладные проблемы науки. 2018, стр. 150-154, УДК 531:532:533:62

–    rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale)

 • Internaționale
 1. ANESTIADI, V. Îmbătrânirea şi factorii hormonali ce influenţează aterogeneza la femeile cu diabet zaharat. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2018, nr.1-2 (75-76)/2018, 50. ISSN: 1729-8687 (Conferință națională cu participare internațională)
 2. EȘANU, V.; PALII, I.; GAVRILIUC, N.; PÎRȚU, L.; MUNTEANU, D. Comportamente legate de factorii de risc perinatali, sociodemografici și parentali asociate cu sindromul metabolic la copii cu vârsta 10-18 ani. In: Congresul de Cardiologie Pediatrică. Volum de rezumate. Iași, România, 17-19 mai 2018, p 40. ISSN 2601-6796.
 3. MUNTEANU D. ˮObezitatea la copii – particularități ale metabolismului în diferite perioade de vârstăˮ. Volum de rezumate Zilele Pediatriei Ieșene ˮN.N.Trifanˮ cu participare internațională, ediția a XXIX-a, 2016, Iași, 20-22 octombrie.
 4. MUNTEANU, D.; PALII, I.; STAMATI, A.; REVENCO, N.; USURELU, N.; VUDU, L., Factorii de risc ai obezității la copii, 15-17 mai 2018, Iasi, Romania;
 5. MUNTEANU D.; UȘURELU N.; BLANIȚA D.; VUDU L. Funcția tiroidiană în cadrul obezității primare la copii și adolescenți. A-XXX-a Conferință Națională cu Participare Internațională –Zilelele Pediatriei Ieșene ˮN.N. Trifan", Volum de Rezumate, Iași, România, 2017, p.86.
 6. MUNTEANU D.; UȘURELU N.; CHIRIAC A.; VUDU L. Evaluarea nivelului 25(OH)vitamina D la copii cu obezitate primară. Acta Endocrinologică. The International Journal of the Romanian Society og Endocrinology, volum XIII, Supplement 1. Cluj Napoca, România, 2017, p.52.
 7. MUNTEANU D.; UȘURELU N.; SACARA V.; VUDU L. Disfuncția tiroidiană în cadrul obezității primare la  copii și adolescenți. Revistă Progrese în Pediatrie, Volum de prezentări, postere și rezumate. 2017, p.92. ISBN 978-973-162-171-5.
 8. MUNTEANU D.; UȘURELU N.; VUDU L.  The diet in weight loss in obese children. World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source. Barcelona, 16-18 November 2017, p.105.
 9. MUNTEANU D., UȘURELU N., VUDU L.  Hipotiroidia primară subclinică și obezitatea primară la copii. Conferința Internațională de Pediatrie în contextul Anului Nicolae Testemițanu, organizată de către Societatea de Pediatrie din Moldova în comun cu Societatea Română de Pediatrie, Volum de Rezumate. 2017, p. 73.
 10. PALARIE N., PASENCO T., VUDU. L. First diabetic eye screening program in Moldova – 2 years results. 26th Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group (EASDec) Manchester, UK, 2016 June 23-25, Eur J Ophthalmol 2016; 26 (4), e101, ISSN 1120-6721.
 11. PĂLĂRIE N.; PASENCO. T.; VUDU L. Role of optical coherence tomography in diabetic macular edema screening. European Journal of Ophtalmology. Abstracts from the 27th Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Eye Complications Study Group (EASDec). Budapest, Hungary, 25-27 May 2017, p.118, ISSN 1120-6721.
 12. PITERSCHI, C.; PITERSCHI, A.; VUDU, L. ”Obesity and renal cell cancer”, 3-5 mai 2018, MEDESPERA, Chișinău, Moldova; 
 13. PITERSCHI, C.; VUDU, S.; VUDU, L. Obesity as a risk factor for diabetes mellitus in young women, 10-13 mai 2018, MEDICALIS, Cluj-Napoca, România
 14. VUDU, L. Cognitive impairment in patients with hypothyroidism. XI International interdisciplinary congress Neuroscience For Medicine And Psychology. 2015,117-118. 
 15. VUDU L. Dinamica manifestărilor clinice ale hipotiroidiei primare sub influența tratamentului. Acta Endocrinologica. The International Journal of the Romanian Society of Endocrinology, volum XIII, Supplement 1. Cluj Napoca, România. 2017, p.137-138. ISSN 0001-5598
 16. VUDU, L. Neuro-psychic and vegetative disorders in primary hypothyroidism. In: International Congress “Neuroscience for Medicine and Psychology”, Sudak, Crimea, Russia. May 30-June 2018, p.142-143
 17. VUDU L., GROPPA L., RADU I. Polimorfismul acuzelor din partea aparatului locomotor la pacienții cu hipotiroidie. Acta Endocrinologica. The International Journal of the Romanian Society of Endocrinology, volum XIII, Supplement 1. Cluj Napoca, România. 2017, p.149-150. ISSN 0001-5598.
 18. ВУДУ Л. Эмоциональная, поведенческая и нервно-психическая феноменология у больных гипотиреозом. XIII Международный Междисциплинарный Конгресс Нейронаука для Медицины и Психологии. Судак, Крым, Россия, 2017, p.118-119.
 19. ВУДУ Л. Функционально-адаптивный потенциал сердечно-сосудистой системы у больных первичным гипотиреозом. Научные Труды V Съезд физиологов СНГ, V Съезд биохимиков России. Actae Nature, СПЕЦВЫПУСК том I, 2016, 109. ISBN 978-5-9902238-4-4.
 • Naționale
 1. MUNTEANU D., UȘURELU N., VUDU L.  Hipotiroidia primară subclinică și obezitatea primară la copii. Conferința Internațională de Pediatrie în contextul Anului Nicolae Testemițanu, organizată de către Societatea de Pediatrie din Moldova în comun cu Societatea Română de Pediatrie, Volum de Rezumate. 2017, p. 73.
 2. PITERSCHI, C.; VUDU, S. Steatohepatita nonalcoolică în practica endocrinologului. In: Ziua Internațională a steatohepatitelor nonalcoolice, în cadrul proiectului Education Program for NASH (SUA, cu genericul: Boala ficatului gras nonalcoolic – de la modificarea stilului de viață, pînă la transplant hepatic. Curs intensiv interdisciplinar. Chisinau, Moldova. 12 iunie 2018, p.10
 • Postere: 

În străinătate: 

 1. EȘANU, V.; PALII, I.; EȘANU, V.; GAVRILIUC, N.; PÎRȚU, L.; MUNTEANU, D.; ”Comportamente legate de factorii de risc perinatali, sociodemografici și parentali asociate cu sindromul metabolic la copii cu vârsta 10-18 ani”, 17-19 mai 2018, Congresul de Cardiologie Pediatrică, Iași, România.
 2. MUNTEANU, D.; UȘURELU, N.; SACARA, V.; VUDU, L. Disfuncția tiroidiană în cadrul obezității primare la  copii și adolescenți. În: Conferința națională de pediatrie. București, 5-8 aprilie 2017. Program-invitație, p.31.
 3. MUNTEANU, D.; UȘURELU, N.; VUDU, L. The diet in weight loss in obese children. In: World Congress on Nutrition and Obesity Prevetion Source, 16-18 November 2017, Barcelona, Spain. Program-invitație, p.10.
 4. VUDU, L. Эмоциональная, поведенческая и нервно-психическая феноменология у больных гипотиреозом. В: XIII Международный Междисциплинарный Конгресс Нейронаука для Медицины и Психологии, Судак, Крым, Россия, 2017. Научная Программа: стр. 34.

În țară:

 1. VUDU, L. Bazele patogenetice ale manifestărilor clinice în hipotiroidie primară. În: Zilele Universităţii şi Conferinţa ştiinţifică anuală, consacrate aniversării a 90-a de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, 2017, 16-20 octombrie. Program-invitație, p. 28